Жаңалықтар

Бүгінгі таңда ең маңыздысы балаларды мейірімділікке, өзіне, жақындарына, өзінің өмірлік таңдауына жауапкершілікті тәрбиелеу болып табылады. Тек баланың ақылына ғана әсер ете отырып,  мұндай мақсатқа жету мүмкін емес. Оның сезімін көмекке шақыру,  оның жанын қозғауымыз қажет.