Жылына мектепті ұстауға бөлінген (млн.тг.)

Жылына Жалпы оқыту қорына қарастырылған (млн.тг.)

Айынатамақтануғажұмсалған

68,850 млн.тг.

0,686 млн.тг.

46160 тг.